Kliko këtu për të filluar testin!

IQ CHALLENGE ONLINE
Argetohu dhe Fito

Linku për kyçje në testim do të publikohet më 9 maj 2020 në orën 13:00 në facebook-un e shkollës.

45 minuta për 30 pyetjet.

Çfarë duhet të bëni:
– Perqëndrohu. Shiko me vëmendje pyetjet.
– Pergjigju vetëm 30 pyetjeve.
– Mos harro që po garon me kohën dhe shokët

Për klasat e 5-ta
Vendi nga 1-5 100% bursë
Vendi nga 6-25 75% bursë
Vendi nga 26-60 50% bursë
Vendi nga 61-100 25% bursë

Sqarim: Kjo bursë është e vlefshme për katër vjet në qoftë se nxënësi i përmbahet kushteve të vendosura në kontratë

Për klasat e 6-ta
Vendi nga 1-3 100% bursë
Vendi nga 4-10 75% bursë
Vendi nga 11-25 50% bursë
Vendi nga 26-50 25% bursë

Sqarim: Kjo bursë është e vlefshme për tre vjet në qoftë se nxënësi i përmbahet kushteve të vendosura në kontratë

Për klasat e 7-ta
Vendi nga 1-3 100% bursë
Vendi nga 4-10 75% bursë
Vendi nga 11-25 50% bursë
Vendi nga 26-50 25% bursë

Sqarim: Kjo bursë është e vlefshme për dy vjet në qoftë se nxënësi i përmbahet kushteve të vendosura në kontratë

Për klasat e 8-ta
Vendi nga 1-3 100% bursë
Vendi nga 4-10 75% bursë
Vendi nga 11-25 50% bursë
Vendi nga 26-50 25% bursë

Sqarim: Kjo bursë është e vlefshme për nje vjet në qoftë se nxënësi i përmbahet kushteve të vendosura në kontratë

Për klasat e 9-ta
Vendi nga 1-3 100% bursë
Vendi nga 4-10 75% bursë
Vendi nga 11-25 50% bursë
Vendi nga 26-50 25% bursë

Sqarim: Kjo bursë është e vlefshme për kater vjet në qoftë se nxënësi i përmbahet kushteve të vendosura në kontratë

Bursat do të ndahen pas intervistës që do të bëhet.

Nuk mbaron me kaq…

Vendi i 1 fiton tablet
Vendi i 2 fiton dron
Vendi i 3 fiton orë të mençur
Vendi i 4 fiton orë të mençur
Vendi i 5 fiton orë të mençur

Shënim: Ky çmim është për ata që bëjnë regjistrim.