Linku do të aktivizohet me datën 17.04.2021 në orën 10:00. Klasa 5 – https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=t9d6079ba01d2036 APPLY NOW Dear students, We would like to inform you that the registration date for the IQ CHALLENGE is between 20.03.2021 and 16.04.2021! Thank you for your interest and we wish success to all participants! APLIKO TANI! Të dashur nxënës, Ju njoftojmë…

Qëllimi ynë Në kursin përgatitor 3 mujor synojmë: Aftësimin e nxënësve për klasë të parë me punë praktike Nxënësi të arrijë të pëlqejë dhe përvetësojë lëndët: Gjuhë Shqipe – Gjuhë Angleze – Matematikë Të arrijë të mësojë Anglisht – Matematikë nëpërmjet argëtimit e kujdesit individual Të njohë shkollën, rregullat dhe të ndjejë veten pjesë e…

About Us

International School of Prishtina (ISP) was opened in 2002 in “Velania” Pristina on the premises of the College “Mehmet Akif”, who was also in Velania. A year later moved to new premises in Veterinik. On this subject the learning process has developed until 2011, as a tenant, and in the 2011-2012 school year spent in…

Why ISP

Why ISP ? We give importance to motivation for success. We give importance to a healthy working environment. We reserve the forefront of the quality of education. We believe in the priMehmet Akif Collegey of technology. We give priority to the human factor. We give importance to effective and open communication. We do not hesitate…

Goals

Our students; To develop in terms spiritual, moral, mental and physical. Be aware of current events and issues in the world, be responsible to society, to think freely and to have scientific thought. To develop their skills and talents of contemporary methods. Be one of the first in terms of success in entrance examinations of…