Të nderuar prindër dhe nxënës!

Ju njoftojmë se mësimi do të vazhdojë në shkollë  ISP! Së bashku me stafin, jemi të gatshëm për mësime online. Mësimet online do të mbahen nëpërmjet sistemit MyEducare, e që mund të përcillen nga llogaritë e nxënësve. Prej të hënës, do të fillojnë mësimet online.

Dear parents and students,

The education process continues at the “ISP” school. We are ready for online education with all our staff. Our lessons will be organized through the MyEducare program. You can follow it from your MyEducare accounts. We welcome our students to our online classes on Monday.