Qëllimi ynë Në kursin përgatitor 3 mujor synojmë:

 • Aftësimin e nxënësve për klasë të parë me punë praktike
 • Nxënësi të arrijë të pëlqejë dhe përvetësojë lëndët: Gjuhë Shqipe – Gjuhë Angleze – Matematikë
 • Të arrijë të mësojë Anglisht – Matematikë nëpërmjet argëtimit e kujdesit individual
 • Të njohë shkollën, rregullat dhe të ndjejë veten pjesë e saj
 • Të arrijë të ketë një dialog të ngrohtë me mësueset, shokët dhe shoqet
 • Të ketë vetëbesim
 • Të arrijë të shprehë veten më së miri

Në fund të këtij programi nxënësit do të kenë mundësinë e testimit nga psikologia e shkollës për të marrë certifikatë që janë gati për klasë të parë.

 • Çmimi i kursit per 3 muaj është 25€
 • Çmimi i transportit për 3 muaj është 15€

Grupi 1: Çdo të martë prej datës: 09.03.2021 deri më 01.06.2021

 • 14:00 – 14:30 (Matematikë)
 • 14:40 – 15:10 (Gjuhë Shqipe)
 • 15:20 – 15:50 (Gjuhë Angleze)
 • 16:00 – 16:30 (Ora e Aktivitetit)

Grupi 2: Çdo të shtunë prej datës:13.03.2021 deri më 05.06.2021

 • 09:30 – 10:00 (Matematikë)
 • 10:10 – 10:40 (Gjuhë Shqipe)
 • 10:50 – 11:20 (Gjuhë Angleze)
 • 11:30 – 12:00 (Ora e Aktivitetit)