Apply for IQ CHALLENGE

APPLY NOW Dear students, We would like to inform you that the registration date for the IQ CHALLENGE is between 20.03.2021 and 16.04.2021! Thank you for your interest and we wish success to all participants! APLIKO TANI! Të dashur nxënës, Ju njoftojmë se data e regjistrimit për IQ CHALLENGE është nga 20.03.2021 deri 16.04.2021! Ju falënderojmë për…

Read More

Qëllimi ynë Në kursin përgatitor

Qëllimi ynë Në kursin përgatitor 3 mujor synojmë: Aftësimin e nxënësve për klasë të parë me punë praktike Nxënësi të arrijë të pëlqejë dhe përvetësojë lëndët: Gjuhë Shqipe – Gjuhë Angleze – Matematikë Të arrijë të mësojë Anglisht – Matematikë nëpërmjet argëtimit e kujdesit individual Të njohë shkollën, rregullat dhe të ndjejë veten pjesë e…

Read More