Apliko tani per Kimi!

Apliko tani per Gjuhë Angleze!


A. Faza e 1-rë e testimit

  • Testimi do të mbahet online më 14.12.2019, në ora 10:00.
  • Testimi do të mbahet online në www.mackosova.com ose www.facebook.com/MACKosova/
  • Rezultatet e fazës së parë do të publikohen në www.mackosova.com (18.12.2019)

B. Faza finale e testimit

  • Testi final do të mbahet më 08.02.2020, në MAC Lipjan.