• Testimi do të mbahet online.
  • Testimin mund ta bëni në secilin vend dhe mjet që ka çasje në internet .
  • Testimi do të ketë 50 pyetje dhe do të zgjasë 70 minuta, në fund programi do të mbyllet automatikisht.
  • Në pjesën e parë të testit duhet të shkruani emrin, mbiemrin, numrin e telefonit, shkollën dhe vendin.
  • Çdo pyetje ka vetëm një përgjigjje
  • 3 përgjigjje gabim do të anulojnë një të saktë
  • Nëse keni plotësuar pyetjen dhe keni kaluar në pyetjen tjetër atëherë nuk mund të ktheheni në pyetjen paraprake
  • Renditja e pyetjeve nuk do të jetë e njejtë për secilin pjesmarrës.
  • Rezultatet e fazës së parë do të publikohen në www.mackosova.com (14.12.2019)
  • Testi final do të mbahet më 08.02.2020, në MAC Lipjan