APPLY NOW

PROGRAMI
09:00 Nisja nga shkolla
09:30 Arritja në ISP
10:00  Gara IQ Challenge
10:45  Dreka
11:00   Panairi shkencor (Kimi-Biologji-Virtual Reality)
13:00  Kthimi në shkollën përkatëse

INFORMATA SHTESË

• Vendi i parë “TABLET”, vendi i dytë “SMARTWATCH”, vendi i tretë “HEADPHONES”.
• Vendi i parë brenda shkolle “medalje ari, vendi dytë “medalje argjendi , vendi i tretë “medalje bronzi”.
• Çdo nxënësi pjesëmarrës do t’i jepet certifikatë mirënjohjeje.
• Pyetjet janë si në shembujt.
• Testi zgjatë 45 minuta – gjithsej janë 30 pyetje.
• Është e rëndësishme të mos harroni të shënoni në listë emrat deri ditën e premte.
• Transporti do të niset nga shkolla në orën 09:00. Për çdo paqartësi ju lutemi na kontaktoni në nr tel 049 770 513 ose në mail: info@ispkosova.com

Klasa 5
ISP do të ofroje 100% bursë për top 10 vendet e para të klasave të 5-ta. Dhurata special për 3 vendet e para.
• Tablet
• Smartband
• Headphones
Si dhe 3 vendet e para nga shkolla e tyre ofrohen bursa si në vijim:
• 75%
• 50 %
• 25%
Klasa 6
ISP do të ofroje 100% bursë për top 5 vendet e para të klasave të 6-ta. Vendi i 6-të, 7-të, 8-të, 9-të dhe 10-të përfitojnë bursë 75%. Dhurata speciale për 3 vendet e para.
• Tablet
• Smartband
• Headphones
Si dhe 3 vendet e para nga shkolla e tyre ofrohen bursa si në vijim:
• 50 %
• 25 %
• 15 %
Klasa 7
ISP do të ofroje 100% bursë për top 5 vendet e para të klasave të 7-ta. Vendi i 6-të , 7-të ,8-të ,9-të dhe 10-të përfitojnë bursë 75%. Dhurata speciale për 3 vendet e para.
• Tablet
• Smartband
• Headphones
Si dhe 3 vendet e para nga shkolla e tyre ofrohen bursa si në vijim:
• 50 %
• 25 %
• 15 %

Klasa 8
ISP do të ofroje 100% bursë për top 10 vendet e para të klasave të 8-ta. Dhurata special për 3 vendet e para.
• Tablet
• Smartband
• Headphones
Si dhe 3 vendet e para nga shkolla e tyre ofrohen bursa si në vijim:
• 75%
• 50 %
• 25%
Klasa 9
ISP do të ofroje 100% bursë për top 10 vendet e para të klasave të 9-ta. Dhurata special për 3 vendet e para.
• Tablet
• Smartband
• Headphones
Si dhe 3 vendet e para nga shkolla e tyre ofrohen bursa si në vijim:
• 75%
• 50 %
• 25%